Lõppastme koolitus

Lõppastme koolitust saab läbida kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Lõppastme koolitus tuleb läbida hiljemalt 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist. Koolitust on võimalik läbida aastaringselt, sest harjutused viiakse läbi aastaringselt kasutatavatel libedaradadel Tartus või Pärnus.

Koolitus sisaldab:

  • Teooriaõpet 3 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Riskivältimise harjutuste praktikum 1 tund (45 minutit)
  • Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine 2 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul 1 tund (45 minutit)

Libedasõidu riskivältimise harjutused viiakse läbi OÜ Autosõit Tartu libedarajal või OÜ Aide Autokool Pärnu libedarajal.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass
  • Esmane juhiluba
  • Autokooli tunnistus
  • Kehtiv tervisetõend

Koolitus võib olla ühe või kahepäevane.

Olete oodatud!!!