Kvalifikatsioon:
Keskeriharidus, Tihemetsa Sovhoostehnikum tehnik-mehaanik
Töökogemus:
B-, BE-, C-, CE- ja D-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpetaja 2006 aastast.
Mobiil:
56661073