Sõiduauto

infojareg

B-kategooria algaste

Auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega

B-kategooriat võib tulla õppima isik, kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Meie koolis on õppesõidukiks sõiduautod – Volkswagen, Toyota, Ford, Škoda, Opel. Koolitust on võimalik läbida automaat- ja manuaalkäigukastiga autoga. Kui koolitus läbitakse automaatkäigukastiga autoga, siis juhiloale tuleb selle kohta märge B-kategooria kood 78 ja manuaalkäigukastiga autot juhtida ei tohi.

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 6 nädalat, aga keskmiselt kujuneb selleks 3-4 kuud.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Piiratud juhtimisõigusega mootorsõidukijuhi kursusel osalejal lapsevanema kirjalik nõusolek
  • I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk. Õppetööga alustamisel ei tohi tõendi väljastamisest möödas olla rohkem kui 6 kuud

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste I osa kontrolltest ja tasuda vastav osamakse.

Sõidutunnis peab õpilasel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument.

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit (eelnevalt peab olema läbitud teooriateadmiste kontrolltest ja mootorsõidukijuhi esmaabialane koolitus).

Pärast koolituse edukat läbimist koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile (alla 18 aastasel vajalik lapsevanema nõusolek).

Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab õpilane ennast ise Transpordiametis registreerida manuaalkäigukastiga autoga sõidueksamile.

Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab automaatkäigukastiga autoga Transpordiameti sõidueksamile registreerida ainult autokooli kaudu.

 

Enne sõidueksamile registreerimist peab olema tasutud sõidueksami riigilõiv Transpordiametile ja tasu sõiduki kasutuse eest autokoolile.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128072023003

Transpordiameti eksamid https://www.transpordiamet.ee/teooria-ja-soidueksam