Sõiduauto koos haagisega

infojareg

BE-KATEGOORIA

Autorong, mis koosneb B-kategooria autost ning haagisest või poolhaagisest, kui haagise või poolhaagise lubatud täismass ei ületa 3500 kg.

BE-kategooria autorongi juhi koolituskursusele võib vastu võtta ka isiku, kellel on esmane juhiluba ja B-kategooria auto juhtimisõigus. BE-kategooria autorongi juhtimisõigus antakse isikule mitte varem kui juhiloa taotlemisel

                           

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on vähemalt 3 päeva.Meie koolis on õppesõidukiks automaatkäigukastiga VOLKSWAGEN SHARAN+haagis RYDWAN B2600

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Juhiluba või esmane juhiluba
  • I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll ja kontrolltest. Sõidutunnis osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Sõidutunnis peab õpilasel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument.

Pärast koolituse edukat läbimist koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128072023003

Transpordiameti eksamid https://www.transpordiamet.ee/teooria-ja-soidueksam