Veoauto

C1-kategooria

Auto, Auto, mis ei kuulu D-kategooriasse ega D1-alamkategooriasse ja mille lubatud täismass on üle 3500 kilogrammi, kuid mitte üle 7500 kilogrammi ning mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega.

C1-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ning kes on õppetöö alustamisel vähemalt 17 aastat vana.

Antud kategooriat saab õppida koos B-kategooriaga (BC1) või hiljem lisaks B-kategooriale.

Meie koolis on õppesõidukiks veoauto – Mercedes-Benz 408CDI

Kursuse pikkuseks on vähemalt 4 nädalat.

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Kehtiv II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk. Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 20 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Sõiduõpet 10 tundi (tunni pikkus 45 minutit)

Kursuse läbimiseks on võimalik valida ka koolituse pakett, mis sisaldab kõiki kohustuslikke teooria- ja sõidutunde, 5 lisasõidutundi, õppesõiduki kasutamist Transpordiameti sõidueksamil ja täiendavaid õppematerjale paberkandjal.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll ja kontrolltest. Sõidutunnis osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/123042021003

Transpordiameti eksamid https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid