Veoauto + haagis

CE-KATEGOORIA

infojareg

Autorong, mis koosneb C-kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kg.

 

Meie koolis on õppesõidukiks veoautod – Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo, Man, Daf

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 2 nädalat, aga keskmiselt kujuneb selleks 1-2 kuud.

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Kehtiv II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk
  • Juhiluba (peab omama C-kategooria juhtimisõigust)

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll. Sõidutundides osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist ja koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128072023003

Transpordiameti eksamid https://www.transpordiamet.ee/teooria-ja-soidueksam