Veoauto + haagis

CE-KATEGOORIA

Autorong, mis koosneb C-kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kg.

 

Meie koolis on õppesõidukiks veoautod – Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo, Man, Daf

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 2 nädalat, aga keskmiselt kujuneb selleks 1-2 kuud.

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Kehtiv II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk
  • Juhiluba (peab omama C-kategooria juhtimisõigust)

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 12 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit)

Kursuse läbimiseks on võimalik valida ka koolituse pakett, mis sisaldab kõiki kohustuslikke teooria- ja sõidutunde, 5 lisasõidutundi, õppesõiduki kasutamist Transpordiameti sõidueksamil ja täiendavaid õppematerjale paberkandjal.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll. Sõidutundides osalemiseks peab olema tasutud kursusetasu.

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist ja koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021003

Transpordiameti eksamid https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid