Traktor

T-KATEGOORIA

Traktor, liikurmasin ja masinrong.

T-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes piiratud juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alguseks vähemalt 14,5 aastat vana või juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana.

Meie koolis on õppesõidukiks traktor – New Holland T 6050

Teooria kursus toimub klassiõppes, mille kestuseks on minimaalselt 6 nädalat, keskmiselt kestab koolitus 2-3 kuud.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Juhiluba kui see on olemas
  • Piiratud juhtimisõiguse taotlemisel peab kursusel osalejal lapsevanema kirjalik nõusolek
  • I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk. Õppetööga alustamisel ei tohi tõendi väljastamisest möödas olla rohkem kui 6 kuud

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 50 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Sõiduõpet 10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Lisaks tuleb läbida esmaõppe korral esmaabialane koolitus kestvusega 16 tundi

Koolituse lõpetamiseks peab olema sooritatud teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit.

Pärast koolituse edukat läbimist ja koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab isik ennast registreerida Transpordiametis sõidueksamile, millest tuleb koheselt teavitada autokooli ja tasuda autokoolile sõiduki kasutamise eest Transpordiameti riiklikul sõidueksamil.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/123042021003

Transpordiameti eksamid https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid