Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse läbiviimisel juhindume majandus- ja taristuministri määrusest:
https://www.riigiteataja.ee/akt/114072020003

Kiirendatud ametikoolitus on mõeldud neile, kes soovivad tööle asuda veoautojuhina ja omavad eelnevalt C1-, C1E-, C- ja CE- kategooria juhtimisõigust, mis on saadud pärast 10.09.2009 ning neil puudub ka varasem kutse- või pädevustunnistus.

Koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument
  • juhiluba

ÕPPEKAVA

TUNNIPLAAN

 

Kiirendatud ametikoolitus lisapädevuse saamiseks on mõeldud neile, kes soovivad tööle asuda veoautojuhina ja omavad eelnevalt C1-, C1E-, C- ja CE- kategooria juhtimisõigust, mis on saadud pärast 10.09.2008 ning omavad D- või D1-kategooria pädevustunnistus.

Koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument
  • juhiluba
  • vajadusel kutse- või pädevustunnistus

ÕPPEKAVA

TUNNIPLAAN

Täienduskoolitusel saab osaleda isik, kellele on eelnevalt väljastatud kutsetunnistus või pädevustunnistus. Täiendkoolituse saavad osaleda ka need, kes taotlevad kutse- või pädevustunnistust esimest korda juhul kui neile on omistatud C1 või C-kategooria juhtimisõigus enne 10.09.2009.aastat

Koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument
  • juhiluba
  • vajadusel kutse- või pädevustunnistus

ÕPPEKAVA

TUNNIPLAAN

infojareg