Mopeed

AM - KATEGOORIA

Mopeed on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille tühimass ei ületa 425 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ei ületa 45 kilomeetrit tunnis ning mille sisepõlemismootori kasulik võimsus või elektrimootori suurim püsi-nimivõimsus ei ületa kahe- ja kolmerattalisel mopeedil nelja kilovatti ning neljarattalisel mopeedil kuut kilovatti. Kaherattalise mopeedi sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit ning kolme- ja neljarattalise mopeedi sädesüütega sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 kuupsentimeetrit.

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on vähemalt 2 nädalat.

Sõiduõppe läbiviimiseks kasutame kaherattalist mopeedi Kymco, mida on võimalik rentida ka Maanteeameti sõidueksami sooritamiseks. Soovi korral pakume sõiduõpet ka õpilasele kuuluva neljarattalise mopeediga.

Kursusel saab osaleda isik, kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14 aastat vana.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Lapsevanema kirjalik nõusolek (vajalik lapsevanema kohalolek koolitust tutvustavas loengus)
  • I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk. Õppetööga alustamisel ei tohi tõendi väljastamisest möödas olla rohkem kui 6 kuud

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 12 tundi (tunni pikkus 45 minutit)
  • Sõiduõpet 12 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit)

Lisaks tuleb läbida mootorsõidukijuhi esmaabialane koolitus kestvusega 16 tundi.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll ja tasuda vastav osamakse. Sõidutunnis osalemiseks peab õpilasel olema kiivrisukk, kinnised hüppeliigese kaitsega saapad ja sõidukindad.

Sõidutunnis peab õpilasel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument.

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit (eelnevalt peab olema läbitud teooriateadmiste kontrolltest ja mootorsõidukijuhi esmaabialane koolitus)

Pärast koolituse edukat läbimist koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Maanteeameti poole ja vormistada ennast teooriaeksamile (alla 18 aastasel vajalik lapsevanema nõusolek). Pärast edukalt sooritatud Maanteeameti teooriaeksamit saab ainult autokooli kaudu registreerida Maanteeameti sõidueksamile. Enne sõidueksamile registreerimist peab olema tasutud sõidueksami riigilõiv Maanteeametile ja tasu sõiduki kasutuse eest autokoolile.

Kui Maanteeameti sõidueksam sooritatakse kaherattalise mopeediga (juhiloale märgitakse kood 79.01), siis on lubatud juhtida üksnes kaherattalist mopeedi.

Kui Maanteeameti sõidueksam sooritatakse neljarattalise mopeediga (juhiloale märgitakse kood 79.02), siis on lubatud juhtida kolme- või neljarattalist mopeedi

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/116012020007

Maanteeameti eksamid https://www.mnt.ee/et/liikleja/eksamid