Õppetöö läbiviimisel lähtume Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusest nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

AM-kategooria õppekava

A1- ja A2-kategooria esmaõppe õppekava

A-, A1- ja A2-kategooria täiendusõppe õppekava

B-kategooria

C-kategooria või C1-alamkategooria

D-kategooria

BE- ,CE- ja DE-kategooria

T-kategooria 

Teadmiseks enne 01.02.2020 õpeetööd alustanud õpilsatele.

Isik, kes on alustanud õpinguid enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava alusel 2020. aasta lõpuni.

alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ § 51 lõige 5