Mootorratas

A1-, A2- ja A-KATEGOORIA täiendusõpe

infojareg

A1-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125cm³ ja võimsus ei ületa 11kW.

A1-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle on vähemalt esmane B-kategooria juhiluba.A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti.

 

Meie koolis on õppesõidukiks mootorratas – Keeway

 

A2-KATEGOORIA

A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

A2-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle on vähemalt esmane B-kategooria juhiluba.

Meie koolis on õppesõidukiks mootorratas – Honda

A-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori võimsus ületab 35 kW või erivõimsus on üle 0,2 kW/kg.

A-kategooriat võib tulla õppima isik, kes õppetöö alustamisel on vähemalt 23 aastat ja 6 kuud vana ning omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Meie koolis on õppesõidukiks mootorratas – Suzuki

Kursust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes, mille kestuseks on vähemalt 1 nädal.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • B-kategooria juhiluba (v.a esmane juhiluba)
  • I grupi mootorsõidukijuhi tervisetõendi otsuse väljatrükk.

Enne sõiduõppe algust tuleb sooritada teooriateadmiste vahekontroll ja tasuda vastav osamakse. Sõidutunnis osalemiseks peab õpilasel olema kiivrisukk, kinnised hüppeliigese kaitsega saapad ja sõidukindad.

Sõidutunnis peab õpilasel kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument.

Koolituse lõpetamiseks tuleb sooritada teooriateadmiste kontrolltest (kehtib 1 kuu) ja kontrollsõit (eelnevalt peab olema läbitud teooriateadmiste kontrolltest).

Pärast koolituse edukat läbimist koolitunnistuse kättesaamist tuleb isikul pöörduda Transpordiametisse ja vormistada ennast teooriaeksamile. Pärast edukalt sooritatud Transpordiameti teooriaeksamit saab ainult autokooli kaudu registreerida Transpordiameti sõidueksamile. Enne sõidueksamile registreerimist peab olema tasutud sõidueksami riigilõiv Transpordiametile ja tasu sõiduki kasutuse eest autokoolile.

Vaata lisaks:

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/128072023003

Transpordiameti eksamid https://www.transpordiamet.ee/teooria-ja-soidueksam